İçeriğe geç

Hakkımızda

CERRAHPAŞA ÖĞRENCİ BİLİMSEL DERGİSİ

Derginin Tam İsmi: Cerrahpaşa Öğrenci Bilimsel Dergisi

Complete Title Of The Journal: Student Scientific Journal Of Cerrahpasa

Derginin Kısaltılmış İsmi: Stu Sci J Cer

Abbreviated Title Of The Journal: Stu Sci J Cer

 

Cerrahpaşa Öğrenci Bilimsel Dergisi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübünün Yayın Organıdır. Her dönem bir sayı olmak üzere yılda iki sayı (Bahar ve Güz) olarak süreli yayın şeklinde basılmaktadır.

 

Student Scientific Journal Of Cerrahpasa is the publication of Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Student Scientific Reserach Club. This Journal is published two times in a year at every semester.


Wissenschatfliche Studentenzeitschrift von Cerrahpasa ist die Publikation des Studentenforschungsklubs der Universitaet Istanbul, Medizinisches Fakultaet Cerrahpasa. Diese Zeitschrift wird pro Semester zwei mal jaehrlich veröffenlicht.

 

Nasıl site edilir? How to cite?

Saygılı SK. Oligohidramniyos ve neden olan patolojiler. Stu Sci J Cer 2008 Fall;1(1):6-9

Esen F. Bir katilin immünolojisi: Ateroskleroz İmmünopatogenezi. Stu Sci J Cer 2009 Spring;2(2):18-26

Tel Ç. Helicobacter Pylori ve Alerji. Stu Sci J Cer 2009 Fall;2(3):15-18

 

 

DERGİ HAKKINDA BİLGİ

1- Cerrahpaşa Öğrenci Bilimsel Dergisi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin süreli bilimsel yayınıdır ve yılda 2 sayı şeklinde  yayınlanır.

2- Derginin amacı, tıp fakültesi öğrencilerinin özellikle tıp alanında olmak üzere hemen her konuda iletmek istediklerini okuyucularla paylaşmalarıdır. Bu amaçla tıbbi orijinal araştırmalar, deneme yazıları, tartışmalı konularda karşıt ve yandaş yazılar, ilginç olgu sunumları, klinik ve pratik uygulamaya ilişkin yazılar, editöre mektuplar, editör yorumları, biyografi, röportajlar, tıp alanından haberler, etkinlik raporları dergide yer alabilir.

3- Yazıların düzeni: A4 kâğıdın tek yüzüne, tek aralıklı “Word for Windows” programında, “Times New Roman” fontu ve 12 punto ile yazılmalı, tablolar da aynı formatta hazırlanmalıdır. Sayfa düzeni iki sütundan oluşacak şekilde olmalıdır. Yazıcı çıkışı ile elektronik kaydın aynı olduğundan emin olunmalıdır.

4- Derginin yayın dili Türkçedir. Yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzuna uygun olması gerekmektedir. Yazarın kullandığı Latince veya İngilizce tıp teriminin Türkçede yaygın olarak kullanılan bir karşılığı varsa onun kullanılması önerilmektedir.

5- Dergi editörlüğü, yayın kurallarına uymayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazara geri göndermek ve biçim olarak yeniden düzeltmek yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar danışman öğretim görevlisi, editörler tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararı ile yayımlanır. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, başka yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar tüm haklarının Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne ait olduğunu kabul eder.

6-  Yazının başlığı, yazarların açık ad ve soyadları, unvanları yer almalıdır. Aynı sayfada yazışmanın yapılacağı ad ve soyadı, e-mail adresi yer almalıdır.

7- Referanslar:

Dergi:

Yüksel H, Güzelsoy D, Yazıcıoğlu N, Şenocak M, Öztürk M, Demiroğlu C. Long-term prognosis after a first myocardial infaction in Turkey: determinants of mortality and reinfarction. Cardiology 1994;84: 345-55.

Kitap Örneği :

Gökçe-Kutsal Y (Ed): Temel Geriatri. Güneş Tıp Kitabevi, Ankara 2007.

Kitaptan Bölüm Örneği :

Aslan D. Uluslararası sağlık bakış açısı ile yaşlılık. In: Gökçe-Kutsal Y (Ed): Temel Geriatri. Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2007, pp 111-116

Elektronik yayınlardan makale örneği :

Milan AM, Sugars RV, Embery G, Waddington RJ. Modulation of collagen fibrillogenesis by dentinal proteoglycans. Calcif Tissue Int, DOI: 10. 1007/s00223-004-0033-0, November 4, 2004.

%d blogcu bunu beğendi: