Skip to content
Kasım 26, 2011 / COBİD

Fakülteden: Eczacıbaşı Tıp Öğrencileri Bilimsel Araştırma Ödülü Yine Cerrahpaşa’nın

FAKÜLTEDEN

ECZACIBAŞI TIP ÖĞRENCİLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ YİNE CERRAHPAŞA’NIN

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi, aynı zamanda Cerrahpaşa Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü üyesi ve Cerrahpaşa Öğrenci Bilimsel Dergisi editörü intörn doktor Yasin Yılmaz “The attitudes towards childhood abuse survivors in medical and nonmedical university students” isimli araştırma projesiyle 2011 Eczacıbaşı Tıp Öğrencileri Bilimsel Araştırma Ödülünü almaya hak kazandı.

Bu ödüle 2009 yılında yine Cerrahpaşa öğrencisi ve Bilimsel Araştırma Kulübü üyesi Dr.Fehim Esen ve 2006’da Dr. Erman Aytaç layık görülmüştü.

Yasin Yılmaz’ın ödüle layık görülen araştırmansının konusu son zamanlarda tüm dünyanın dikkatini çekmekte; çocukların cinsel istismarı ve psikiyatrik travma üzerine. Batı ülkelerinde her on çocuktan bir veya ikisi cinsel istismara maruz kalmakta ve bu oran giderek artmaktadır. Cinsel istismar, bu insanların kişilik ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. İstismara uğradığını belirten kişilerin, sosyolojik ve psikolojik etiketlenme durumları, uğradığı travmanın şiddetini daha da artırmaktadır. Çalışmada, ileriki yaşamlarında cinsel istismara uğrayan kişilerle karşılaşacak ve onlara bir şekilde mesleki açıdan yardımcı olmaya çalışacak geleceğin doktorları olan tıp fakültesi öğrencilerinin, bu kişilere olan bakış açısını, geçerlik ve güvenirlik özelliği olan test ile ortaya çıkarmak amaçlandı. Tıp fakültesinden ve tıp fakültesi harici başka fakültelerden toplam 500 öğrenciye uygulanan testte, tıp fakültesi öğrencilerinin %70’i ve diğer öğrencilerin %60’ı cinsel istismara uğramış bir insandan çocuklarına birkaç saatliğine bakmasına sıcak bakmadıkları anlaşıldı. Çocuklarının cinsel istismara uğramış biriyle evlenmesine tıp fakültesi öğrencilerinin %75’i ve diğer öğrencilerin %60’ı olumsuz bakmakta iken, tüm öğrencilerin %40’ı cinsel istismara uğramış biri sokakta iken çocuklarının dışarı yalnız başına çıkmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Tüm öğrencilerin %20’si böyle biriyle işyerinde beraber çalışmak istemediklerini söylerken, tıp fakültesi öğrencilerinin %50’si ve diğer öğrencilerin %40’ı yakın çevresinden birini böyle biriyle tanıştırmak istemediklerini bildirdi. Tıp fakültesi öğrencilerinin %40’ı ve diğer öğrencilerin %35’i, böyle birinin beklenmedik davranış sergileyebileceğini ifade ederken, tıp fakültesi öğrencilerinin %25’i ve diğer öğrencilerin %45’i böyle birinin bir işi başarıyla götürebileceğine inandığını belirtmiştir. Bir kişinin cinsel istismara maruz kaldığını bildiğimde ona güvenim azalır sorusuna öğrencilerin yarısı kayıtsız kalmaktadır. Tıp fakültesi öğrencilerinin %35’i ve diğer öğrencilerin yarısı böyle birinin günlük sorunlarını halledebileceğine inandığını belirtmektedir.

Çalışmada tıp fakültesi öğrencilerini de klinik ve preklinik olarak sınıflandırıldığında, cinsel istismara uğramış biriyle aynı iş yerinde çalışmak ve komşu olmak konularında preklinik öğrencilerinin daha temkinli davrandığı görülmüştür.

Çalışma değerlendirildiğinde, preklinik öğrencilerin cinsel istismara uğramış birine karşı daha çekingen tavırları ve genel olarak tıp fakültesi öğrencilerinin diğer öğrencilere oranla daha olumsuz ve önyargılı hareketleri dikkati çekmektedir. Tüm öğrencilerin yarısından çoğu böyle birine karşı hemen tüm konularda olumsuz tavır takınmıştır. Tıp fakültesi öğrencilerinin daha olumsuz düşüncelerinin altında, böyle birinde depresyon, postravmatik stres bozukluğu, disosiyatif bozukluklar, anksiyete ve intihar girişimi, ilaç bağımlılığı ve kişilik bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıkların daha sık bulunma ihtimalini biliyor olmaları yatmakta olabilir. Cinsel istismara uğramış birine karşı verilebilecek psikolojik destek, onun yaşadığı travmayı atlatmasına yardımcı olabilmektedir. Geleceğin doktorları olan tıp fakültesi öğrencilerinin bu konuda olumsuz tavır takınması, üzerine gidilmesi gereken ve stajlarda informatik olarak anlatılması gereken en önemli konulardan biri olacaktır.

 

 


Reklamlar