İçeriğe geç
Nisan 1, 2011 / COBİD

Sizden Seçtiklerimiz: İnternlükle karışan nörolojik hastalıklar

SİZDEN SEÇTİKLERİMİZ

İNTERNLÜKLE KARIŞAN NÖROLOJİK HASTALIKLAR

İnt. Dr. .Bükre Budak, Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Henüz intern’lüğün tanımı tam olarak yapılabilmiş değil. Etyolojide suçlanan faktörler olmakla birlikte akıllardaki soru işaretleri hâlâ silinemedi. İnternlük, ayırıcı tanısı oldukça geniş olan bir sendromdur. Ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken nörolojik hastalıklar aşağıda sıralanmıştır. Hangi bulgu veya semptomlar nedeniyle karıştırılabileceği açıklanmıştır.

Not: Hastalıklar ve bulgu/semptomları doğrudur.

 

Dev hücreli arterit (Temporal arterit) : Çene kladikasyonu (Bir intern gün içerisinde o kadar çok kişiyle muhatap olur ki bir süre sonra konuşurken çenesi ağrır)

İntrakranial kitle: Sabahları fazla olan baş  ağrısı (Nöbetlerden arda kalan günlerde hastaneye gitmek için erken uyanmak zorunda olan internün sabahları daha fazla olan kronik baş ağrıları olur.)

Grand mal epilepsi: Epileptik cry (Canına tak eden olaylar serisi sonunda derin bir nefes alan ve expriumda tüm acılarını içinden atarcasına ses telleri hareketlenen internün ağlarcasına çıkardığı ses hastanenin boş koridorlarında yankılanır.)

Temporal lob epilepsi: Ambulatuar otomatizma (İntern bazen ilgilendiği işi bırakarak bir süre etrafta dolaşır ve daha sonra yarım bıraktığı işin başına döner ancak bu dolaşma faslını hatırlamaz.)

TIA: Fokal nörolojik belirtiler (İnternün beyin kan akımındaki azalmaya bağlı, ani olarak ortaya çıkan, 24 saat içinde geçen, çeşitli nörolojik belirtiler olabilir.)

Baziller arter oklüzyonu: Bilinç bozukluğu, bilateral motor ve duyu kaybı (İntern gün içerisinde yoğun bir şekilde çalışıp günaşırı nöbet tutar ve sonunda aklen ve fiziken biter.)

Serebellar lezyon: Aksiyon tremoru (İntern gözlem altında bir işlem yaparken eli ayağı titreyebilir.)

Asendan retiküler aktive edici sistem (ARAS) hasarı: Konfüzyon (İntern yorgunluğunun ilk evresinde, uyanık ama bilinci bulanıktır.)

-Letarji (İntern yorgunluğunun ikinci evresinde bir köşede uyuyakalır ama hafif uyaranlarla uyanır.)

-Stupor (İntern yorgunluğunun üçüncü evresinde uykusundan ancak sarsarak kaldırılabilir.)

-Koma (İntern yorgunluğunun dördüncü evresinde dış uyaranlara hiçbir cevap vermez.)

-Vejetatif durum (İnternün uyku uyanıklık siklusu korunmuştur ancak bilişsel reaksiyon göstermez.)

Alzheimer: Yakın bellekte bozulma (İntern bir süre sonra, söylediği bir şeyi veya kendine söylenenleri saniyeler içinde unutmaya başlar. Kampüs hayatı olmayan internün şimdi de hipokampüsü can çekişmektedir.)

Pick Hastalığı: Önce davranış bozukluğu sonra kognitif bozukluklar (İntern önce çevresine karşı değişik hâl ve tavır içerisinde olup ilerleyen zamanlarda frontal lob atrofisine bağlı kişilik değişiklikleri yaşar. Bu durum internün gerçek yüzünün görülmesi olarak değerlendirilse de çalışmalar bunun patolojik bir sürecin sonucu olduğunu göstermektedir.)

Hipokinetik hareket bozuklukları: Negatif belirtiler:

a)Bradikinezi (İntern ilk günlerde canla başla çalışır ancak kısa sürede anlar ki dünyayı kendi kurtarmayacaktır ve hareketlerinde bir yavaşlama dikkati çekmeye başlar.)

b)Maske yüz (İntern köprüden geçene kadar politikasıyla çevresine yarı ciddi yarı sitemkâr yarı masum bir yüz ifadesi takınır. Bu maskeleyici ifade stajdan staja farklılıklar gösterir.)

c)Göz kırpmada azalma (İntern yeri gelince gözünü kırpmadan kan almalı, kan almalı ve kan almalıdır.)

d)Postural bozukluk (İntern günlerin yorgunluğuyla beli bükülmüş, boynu tutulmuş bir köşede hayatını idame ettirir.)

Myastenia Gravis: Gün içerisinde artan ptozis (İntern güne başlarken az çok mevcut olan enerjisini günün ilerleyen saatlerinde tüketir, bir göz kapağı yavaş yavaş düşer ve yüzündeki asimetri sadece kendi gibi intern olan arkadaşları tarafından algılanır çünkü internü internden başkası anlamaz.)

Psödobulbar paralizi: Sebepsiz ağlama ve gülme nöbetleri (İntern çoğu zaman haklı sebepleri olsa da zaman zaman sebepsiz ağlama ve gülme krizlerine girebilir.)

Biraz abartmış olabilirim ama TUS’a  çalışıyorum, benden binlerce gereksiz bilgiyi ezberlememi bekleyen bu sistem karşısında biraz abartmak hakkım diye düşünüyorum.

 

 

 

Reklamlar