İçeriğe geç
Mart 31, 2011 / COBİD

Araştırma: Türkiye’deki üç tıp fakültesinin son üç yıldaki yayın oranları

Full Text PDF-Araştırma: Türkiye’deki üç tıp fakültesinin son üç yıldaki yayın oranları

Full Text HTML-Araştırma: Türkiye’deki üç tıp fakültesinin son üç yıldaki yayın oranları

İbrahim Taha Dağlı, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp Bölümü 5. sınıf

İnt. Dr. Yasin Yılmaz, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü

ÖZET

Türkiye’de tıp bilimi dünyada olduğu gibi hızla ilerlemektedir. Bilimsel çalışmalar bu ilerlemenin en somut kanıtlarıdır. Çalışmamızda amaç,  Türkiye’nin en önde giden üç tıp fakültesi olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,  Marmara Tıp Fakültesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi’nde son üç yılda yayınlanan ve SCI endeksine girerek PubMed veritabanında bulunan çalışmaları incelemek idi. Yayınlar gözlemsel çalışmalar,  klinik çalışmalar ve derlemeler olarak üç sınıfa ayrıldı. Ayrıca çalışmalar kendi içlerinde yapıldığı anabilim dallarına göre de tasnif edildi. Tüm yayınların içinde gözlemsel çalışmaların oranı %88,  klinik çalışma oranı %6 ve derlemelerin oranı %6 bulundu. Gözlemsel çalışmalar içinde olgu sunumlarının oranı %24 olarak tespit edildi. Fakültelerimizin bilimsel konumlarını belirleyecek daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Tıp Fakülteleri, Klinik Çalışma, Gözlemsel Çalışma

ABSTRACT

Medical science is progressing all over the world as well in Turkey. Scientific researches are the best evidence of this progress. Our aim was to examine the last three-year scientific researches exist in PubMed database that indexed by SCI from the pioneer medical faculties of Turkey; Cerrahpasa School of Medicine, Marmara Medical Faculty and Hacettepe Medical Faculty. Articles were classified as non-interventional studies, clinical trials and reviews. And also studies were tabulated according to departments. The non-interventional study ratio was %88, clinical trial ratio was %6 and the review ratio was %6. The case-report ratio in all non-interventional studies was %24. Further researches to determine the scientific position of our faculties are needed.

Keywords: Medical Faculties of Turkey, Clinical Trial, Non-interventional Study

Reklamlar