İçeriğe geç
Mart 31, 2011 / COBİD

Derleme: Elitlerin Beyni

Full Text PDF- Derleme: Elitlerin beyni

Full Text HTML- Derleme: Elitlerin beyni

İnt. Dr. Yasin Yılmaz; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü

ÖZET

Nörogörüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ve nöroanatomi çalışmalarının hız kazanmasıyla beynin yapısal plastisitesi hakkında daha detaylı ve merak uyandırıcı  bilgiler edinilmektedir. Belirli yeteneklerin kazanılması süresince beynin çeşitli bölgelerinde nörogenezin ve sinaptogenezin gösterilmesi, beynin yapısının gelişmesinin genetik, epigenetik ve çevresel faktörlere bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Matematikçilerde sol inferior frontal ve bilateral inferior pariyetal loblarda gri cevher artışı; müzisyenlerde motor ve işitme korteksi ile serebellumda gri cevher artışı nörogörüntüleme yöntemleri ile tespit edilmiş olup, Albert Einstein’ın postmortem beyin incelenmesinde inferior pariyetal lobulün büyük olduğu saptanmıştır. Uzun süren görsel, uzaysal ve düşünsel uğraşılar sonucu beyinin belirli bölgelerinde yapısal değişiklikler olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nörogörüntüleme, Nöronal Plastisite, Motor Korteks

ABSTRACT

By the help of development of neuroimaging techniques and acceleration of neuroanatomy studies, the more detailed and intriguing informations about the structural plasticity of brain have been elicited.  Showing of neurogenesis and synaptogenesis at various brain regions during getting certain skills put forth that the development of brain structure depends upon genetic, epigenetic and also environmental factors. The increased gray matter density in left inferior frontal and bilateral inferior parietal lobules of the mathematicians; the increased gray matter density in the motor and auditory cortex and also the cerebellum have been revealed by neuroimaging techniques and the larger inferior parietal lobule was observed by the postmortem brain investigation of Albert Einstein. As a result of long lasting visual, spatial and intellectual occupation, the structural changes at certain regions of brain have been revealed by great numbers of studies.

Keywords: Neuroimaging, Neuronal Plasticity, Motor Cortex