İçeriğe geç
Mart 31, 2011 / COBİD

Derleme: Algıla fakat yanıt verme: Locked-in Sendromu

Full Text PDF- Derleme: Algıla fakat yanıt verme: Locked-in Sendromu

Full Text HTML-Derleme: Algıla fakat yanıt verme: Locked-in Sendromu

Burak Mergen, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 2.Sınıf

ÖZET

Locked-in Sendromu, hastanın çevreden gelen uyarıları algılayabildiği; fakat belli bazı efferent uyarıları, ilgili bölümlere gönderememesi sonucu yüz ile kol ve bacakları hareket ettirememe, konuşamama gibi bulgularla seyreden bir içine kapanmışlık halidir. Beyin kökü inmesi gibi akut, Amyotrofik Lateral Skleroz gibi kronik nedenlerle ortaya çıkabilen bu hastalığın en sık oluşum sebebi beyin kökü inmesidir. Beyin kökü inmesinde ise, enfarktüs, kanama veya travma gibi nedenlerle ventral pontin hasarı gözlenir. 10 yıllık sağ kalım oranı %80 olarak bulunan sendromda, düşük oranda da olsa fiziksel iyileşme gözlenmesi hastanın yaşam kalitesini (QoL) yükseltebilir ve hastanın aile hayatına geri dönmesini sağlayabilir. Bu nedenle hastanın erkenden bir rehabilitasyon uzmanına yönlendirilmesi oldukça önemlidir. Hastanın çevreyle olan iletişimini arttırıcı yönde gelişen teknoloji ise umut vericidir.

Anahtar Sözcükler: Locked in  sendromu, pseudokoma, ventral pontin

ABSTRACT

Locked-in Syndrome is a state in which the patients can perceive the impulses from environment, but cannot conduct some of the efferent impulses to the relevant regions in the body which results in the disability of speech and moving the extremities. It can be caused either acutely like brainstem stroke, or chronically like Amyotrophic Lateral Sclerosis, but the most probable cause is brainstem stroke. In the brainstem stroke, ventral pontine damage caused by infarction, hemorrhage or trauma is seen. In this syndrome whose 10 year survival rate is found to be 80%; although it is low, observing some physical improvement can increase the Quality of Life of the patient and it can help the patient to turn back to his/her family life. Thus, directing the patient to a rehabilitation specialist is very important. Technology which is on the way to increase the communication with the environment is very hopeful.

Keywords: Lockes-in syndrome, pseudocoma, ventral pontine