İçeriğe geç
Ocak 17, 2010 / COBİD

Fakülteden: Cerrahpaşa Nörobilim Topluluğu

Fakültemizde Kasım ayında İstanbul Üniversitesi bünyesinde Nöroşirurji, Nöroloji ve Psikiyatri asistan doktorlarının kurduğu “Cerrahpaşa Nörobilim Topluluğu” hakkında kurucularından Nöroşirurji Anabilim Dalı Asistan Doktoru Dr. Hüseyin Biçeroğlu’ndan bilgi aldık. Aşağıda Dr. Biçeroğlu’nun topluluğun kuruluş amacı ve vizyonu hakkındaki yazısını sunuyoruz.

Son yıllarda bilimde en hızlı gelişmeler hiç kuşkusuz nörobilim alanında yaşanmıştır. Nörobilimin, bilimin tarihsel serüveninde en zor uğraş alanlarından olması nedeniyle bu ilerlemeler umut vericidir. Beynin yapısı ve nasıl çalıştığını öğrenmek, sinir sisteminin nörobiyolojik temellerini keşfetmek, insanın bu en önemli ve sır dolu yapısını anlayabilmek amacıyla İstanbul Üniversitesi bünyesinde Nöroşirurji, Nöroloji ve Psikiyatri Anabilim Dallarından 10 Araştırma Görevlisi Cerrahpaşa Nörobilim Topluluğu’nun kurulmasına öncülük etmekteyiz.

Hedefimiz Türkiye’de Nöroloji, Psikiyatri ve Nöroşirurji alanlarında öncülük yapmış, Nörolojik Bilimlerin Türkiye’de modern anlamda kurulmasına ve kurumsallaşmasına en önemli katkıyı sağlamış İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan bu topluluk sayesinde disiplinler arası iletişimi arttırmak, ortak araştırma ve projelerin gerçekleştirilmesine öncülük etmektir. Topluluk zaman içerisinde gelişecek ve kurumsallaşacaktır. Üst düzey seminer ve toplantılar ile tecrübeli bilim insanları, genç ve çalışkan beyinlerle buluşturulacak, nörobilimin sınırlarında keyifli yolculuklar yapılacaktır. Yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerarası nörobilim topluluklarıyla iletişime geçilecek ve ortak bilgi havuzu oluşturulacaktır.

Yaklaşık 2 ay önce kurulan topluluk bir kaç deneme toplantısı, ilke ve hedeflerin belirlendiği birkaç toplantıdan sonra artık kendi ayakları üzerinde durabilecek, mevcut Nöroloji, Psikiyatri ve Nöroşirurji’deki ‘’Nörobilim’’ ile ilgilenen tüm asistanlara hitap eden, ileride Nörobilim ile ilgilenmek isteyen bazı öğrencilerin de keyifle takip edebileceği bir topluluk olmuştur. Amacımız bu topluluğun kurumsallaşarak bizim ve bizden sonraki asistanların öğrenmenin ve üretmenin saygın sularında rahatça ve özgürce seyahat etmelerini sağlamaktır.

Maddiyatın en öncelikli değer olduğu, etik kuralların hiçe sayıldığı bir zamanda  ”öğrenme”, ”bilim”, ”araştırma”, ”sorgulama”  ateşi ile yanan asistanların ve öğretim üyelerinin desteği ile her geçen gün büyüyen topluluğa verilen destek çalışma azmimizi ve irademizi güçlendirmiştir.  Toplantı tarihleri psikiyatri, nöroloji ve nöroşirurji de düzenli olarak duyurulacak nörobilimin keyifli toplantılarıyla güncel bilimsel gelişmeler takip edilecektir.