İçeriğe geç
Ocak 16, 2010 / COBİD

ÖBAK Etkinlikleri: Ulusal Tıp Öğrencileri Bilim Günü

27 Şubat 2010 tarihinde düzenlenecek olan “Bilim Günü”, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü (CTF-ÖBAK) ve İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü (İTF-ÖBAK) çatısı altında toplanmış tıp öğrencilerinin gerçekleştirdikleri uluslar arası öğrenci kongrelerinin uluslar arası çaptaki organizasyon deneyimlerine dayanarak, ulusal çapta da bilimsel paylaşımların artmasını sağlamak amacıyla düzenlenmesi planlanan bir etkinliktir. Aynı zamanda öğrencilerin ülke çapındaki diğer tıp fakültesi öğrencileriyle tanışması ve birbirleriyle paylaşımlarda bulunması amacını güden “Bilim Günü”, ÖBAK’ın dinamikliğini ve üreticiliğini de temsil etmektedir. Her sene yenilenen öğrenci kadrosunun bilimsel alanda gelişimine ve gelişmeleri takibine en iyi şekilde katkıda bulunacak olan etkinlik, ÖBAK’ın devamlılığını sağlayacak verimli bireylerin yetişmesini sağlama, diğer tıp fakültelerinin de katılımıyla tıp öğrencilerinin birbirleriyle fikir alışverişinde bulunması ve  sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla doğmuştur.

Özge UYANIKOĞLU

CTF-ÖBAK

Reklamlar